Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego

...a wrosnąć w słowa tak radośnie, a pokochać słowa tak łatwo... (z wiersza "Gramatyka" Zuzanny Ginczanki)

o katedrze

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego powstała 1 października 2019 r. z połączenia Katedry Gramatyki i Semantyki oraz Zakładu Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego.

Przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników Katedry są: polszczyzna dawna i współczesny język polski, w tym: gwary Krajny i Kujaw, gwara miejska bydgoszczan oraz gwary środowiskowe, a także stylistyka i onomastyka.

Dla studentów przygotowuje się zajęcia dydaktyczne m.in. z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej języka polskiego, historii języka polskiego, dialektologii, leksykologii, semantyki i aksjologii językowej, historii i metodologii językoznawstwa oraz seminaria dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie).

kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
tel. 52 321 31 80 
e-mail: magdaczachorowska@gmail.com
dyżur: czwartek 11.00-12.00, p. 23